Sex randki Sex telefon Sex kamerki

ZAWIADOMIENIE DMCA O NARUSZENIU PRAW AUTORSKICH

Aby zgłosić nadużycie, nękanie, niedozwolone treści lub skargę dotyczącą naruszenia prywatności, skontaktuj się z administratorem serwisu sexperyskop.pl. Aby zgłosić naruszenie praw autorskich, musisz przesłać nam pisemne oświadczenie, w którym znajdą się wszystkie poniższe informacje w podanym formacie:

I. ZASADY


1. Dołącz oświadczenie informujące o tym, że na stronach sexperyskop.pl znajduje się film wideo lub inny materiał, który Twoim zdaniem narusza Twoje prawa autorskie. Na przykład: Niniejszym potwierdzam, że moim zdaniem film wideo wskazany poniżej narusza moje prawa autorskie.
2. Poinformuj nas, do którego kraju mają zastosowanie prawa autorskie wnioskodawcy.
3. Podaj szczegóły danego materiału oraz pełny adres URL jego strony odtwarzania.
4. Wyjaśnij nam, w jaki sposób ten materiał narusza Twoje prawa autorskie (np. skopiowano dźwięk, cały film wideo jest kopią pracy wykonanej oryginalnie przez Ciebie itp.).
5. Określ rodzaj (np. film, fotografie itp.) oraz szczegóły (np. tytuł, wydawca, daty itp.) utworu chronionego prawami autorskimi, do którego posiadasz prawa, i którego dotyczy naruszenie. Jeżeli informacje te są dostępne w Internecie, przesłanie do nas odpowiedniego linku będzie z pewnością pomocne.
6. Podaj informacje kontaktowe, aby umożliwić nam skontaktowanie się z Tobą (preferowany jest adres e-mail).
7. Podaj informacje kontaktowe, które będą mogły zostać przekazane osobie udostępniającej dany materiał, aby mogła skontaktować się bezpośrednio z Tobą w celu rozstrzygnięcia problemu (preferowany jest adres e-mail).
8. Załącz następujące oświadczenie: Wyrażam w dobrej wierze przekonanie, że wykorzystanie wskazanych powyżej materiałów chronionych prawem autorskim odbywa się bez upoważnienia właściciela praw autorskich, lub strony trzeciej, która jest prawnie do tego upoważniona w imieniu właściciela praw autorskich, i nie jest dozwolone przez prawo na innej podstawie. Oświadczam, że informacje zawarte w tym powiadomieniu są zgodne z prawdą i że jestem właścicielem praw autorskich lub mam wyłączne prawo do wnoszenia skarg o naruszanie praw autorskich do tych materiałów.
9. Podpisz zawiadomienie. W przypadku przesłania zawiadomienia pocztą elektroniczną zaakceptowany zostanie zeskanowany podpis odręczny lub ważny podpis elektroniczny.

II. Uwagi końcowe


1. Upewnij się, czy zawartość znaleziona na sexperyskop.pl rzeczywiście narusza Twoje prawa autorskie.
2. Jeżeli nie znasz swoich praw lub nie masz pewności, czy wystąpiło naruszenie praw autorskich, najpierw zwróć się o poradę prawną. Pamiętaj, że w Twoim kraju zamieszkania mogą grozić poważne konsekwencje prawne za złożenie nieprawdziwego zawiadomienia o naruszeniu praw autorskich za pomocą tej procedury lub złożenie takiego zawiadomienia w złej wierze. Nie zgłaszaj fałszywych roszczeń!
3. Pamiętaj też, że informacje zamieszczone w tych uwagach prawnych mogą zostać przekazane osobie, która dostarczyła materiały podejrzane o łamanie zasad.
4. Informacje strony wnoszącej roszczenie zostaną opublikowane w witrynie serwisu sexperyskop.pl w miejscu zablokowanych materiałów.
5. Informujemy również, że w odpowiednich warunkach stosujemy zasadę zamykania kont osobom, które stale naruszają zasady.